Die Vereinsmeister

Saison

Vereinsmeister

2014/2015Plaz Tatjana
2013/2014Plaz Tatjana
2012/2013Plaz Tatjana
2011/2012
Berchtold Tatjana

2010/2011

Berchtold Tatjana

2009/2010

Berchtold Tatjana

2008/2009

Jäger Hansjürg

2007/2008

Caluori Marco

2006/2007

Egli Andreas

2005/2006

Fontana Erwin

2004/2005

Egli Andreas

2003/2004

Caluori Markus

2002/2003

Caluori Markus

2001/2002

Caluori Markus

2000/2001

Caluori Markus

1999/2000

Fontana Erwin

1998/1999

Caluori Markus

1997/1998

Caluori Markus

1996/1997

Caluori Markus

1995/1996

Camenisch Gallus

1994/1995

Caluori Markus

1993

Theus Bruno

1992

Caluori Markus

1991

Fontana Erwin

1990

Theus Bruno

1989

Theus Bruno

1988

Mainetti Arno

1987

Fontana Erwin

1986

Theus Bruno

1985

Fontana Erwin

1984

Theus Bruno

1983

Fontana Erwin

1982

Theus Bruno

1981

Theus Christian junior

1980

Theus Bruno

1979

Theus Bruno

1978

Theus Bruno

1977

Theus Bruno

1976

Fontana Erwin

1975

Theus Bruno

1974

Theus Bruno

1973

Theus Christian junior

1972

Michael Ulrich

1971

Theus Bruno

1970

Theus Bruno